Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Výpočet kvalifikované většiny / blokační menšiny v EU

Zvolte státy, které vás zajímají. Spočítá se, zda představují kvalifikovanou většinu či blokační menšinu, a to jak v EU, tak v eurozóně. Pokud je u počtu států uvedeno číslo v závorce, znamená to, že je po dosažení testu počtu obyvatel zapotřebí mít ještě uvedený počet dalších států.

V Radě EU se hlasuje kvalifikovanou většinou. Pokud nebyl návrh předložen vysokým představitelem, platí vyšší požadavky pro kvalifikovanou většinu ("zvláštní případ"). Do 31. března 2017 si také členské státy mohou vyžádat hlasování "postaru" (s počtem hlasů); v takovém případě musí být kromě dosažení 260 hlasů také pro nadpoloviční většina států EU (15) či 2/3 států EU, pokud jde o návrh, který musí předložit Komise (označeno /EK), které představují 62 % obyvatel.

U každého státu je ve výchozím stavu nastaveno, že se s ním počítá. Ovšem tak to nemusí být vždy. Některé státy mají výjimky na agendy a potom, pokud samy nechtějí, se na hlasování nepodílejí. Pokud chtějí, výsledek platí i pro ně. U imigrační politiky tedy můžete "odškrtnout" Spojené království, Irsko a Dánsko.

U většin platí, že musejí být splněné všechny podmínky najednou. U blokačních menšin stačí splnit jednu podmínku (tím dojde k zablokování možnosti dosáhnout některé z podmínek pro většinu).

Experimentální provoz. Pokud najdete chybu, napište mi, prosím, na karel@zvara.cz.


Zvolte státy

Účast Hlas Stát Obyvatel Eurozóna? Hlasů
(staré pravidlo)
Belgie 11 258 434 Ano 12
Bulharsko 7 202 198 Ne 10
Česká republika 10 538 275 Ne 12
Dánsko 5 659 715 Ne 7
Estonsko 1 313 271 Ano 4
Finsko 5 471 753 Ano 7
Francie 66 352 469 Ano 29
Chorvatsko 4 225 316 Ne 7
Irsko 4 625 885 Ano 7
Itálie 60 795 612 Ano 29
Kypr 847 008 Ano 4
Litva 2 921 262 Ano 7
Lotyšsko 1 986 096 Ano 4
Lucembursko 562 958 Ano 4
Maďarsko 9 849 000 Ne 12
Malta 429 344 Ano 3
Německo 81 174 000 Ano 29
Nizozemsko 16 900 726 Ano 13
Polsko 38 005 614 Ne 27
Portugalsko 10 374 822 Ano 12
Rakousko 8 584 926 Ano 10
Rumunsko 19 861 408 Ne 14
Řecko 10 812 467 Ano 12
Slovensko 5 421 349 Ano 7
Slovinsko 2 062 874 Ano 4
Spojené království 64 767 115 Ne 29
Španělsko 46 439 864 Ano 27
Švédsko 9 747 355 Ne 10
Karel Zvára, 2018 - RSS